Skip to main content

Palliativ vård

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursens mål är att du som student ska ha förvärvat kunskaper som ger dig fördjupad förståelse för palliativ vård. Den ger förutsättningar att utifrån det egna specifika kompetensområdet samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer enligt vilka målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid livshotande sjukdom.

Information om distansutbildningen

Lärarstöd ges via webbaserad lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examinationer sker i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt seminarier.

Anmälan HT19

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 02 september 2019 - 10 november 2019
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
 • Anmälningskod: KI-61027

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT20

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 20 januari 2020 - 29 mars 2020
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
 • Anmälningskod: KI-62018

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Kay Sundberg, kay.sundberg@ki.se, 08-524 835 72
Eva Doukkali, eva.doukkali@ki.se, 08-524 83608

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen