Examensarbete för magisterexamen i radiografi

 • 15 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Radiografi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i radiografi. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom det radiografiska fältet. En magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Anmälan HT22

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
 • Anmälningskod: KI-61012

Särskild behörighet

Röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet radiografi. Därtill krävs 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska:
 • minst 30 hp ska vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet radiografi
 • minst 7,5 hp ska vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Kent Fridell, kent.fridell@ki.se
Jessica Ekberg, jessica.ekberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Övrig information

Visa kursplanen