Skip to main content

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Odontologi
  • Institutionen för odontologi

Denna kurs är den första grundläggande och behörighetsgivande kursen tänkt för dig som har för avsikt att läsa till en magisterexamen i tandteknik eller odontologisk profylaktik, eller vill ta en masterexamen i odontologi. Kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du kommer att få de kunskaper du behöver i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå.
 
Kursen är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under ett läsår. Undervisningen ges vid obligatoriska träffar cirka en gång per månad, i två dagar. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter.

Anmälan HT19

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 02 september 2019 - 07 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-61035

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom odontologi, odontologisk profylaktik eller tandteknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nagihan Bostanci, nagihan.bostanci@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen