Skip to main content

Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad

 • 15 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som kan ge magisterexamen. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom omvårdnad. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten. Kursträffar 1 dag/månad samt 2-3 dagar vid examinationsseminarier i slutet av terminen.

Anmälan HT19

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 02 september 2019 - 19 januari 2020
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
 • Anmälningskod: KI-61008

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad.
Därtill krävs 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska:

 • minst 30 hp vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet omvårdnad
 • minst 15 hp ska vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 17 maj 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Arman, maria.arman@ki.se
Carina Boström, carina.bostrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen