Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården

  • 15 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gruppbehandling är ett potentiellt utvecklingsområde inom vården. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna tillämpa gruppterapeutiska framgångsfaktorer när du leder olika typer av grupper, till exempel aktivitets- och rörelsegrupper, behandlingsgrupper, patientundervisning i grupp eller stödgrupper för anhöriga. Kursen ger dig ökad förståelse både för att delta i grupper och för att leda dem samt erfarenhet av interprofessionell samverkan. Du förväntas leda en egen grupp inom ramen för kursen.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 8 schemalagda digitala kursträffar (via Zoom), varav 6 träffar är obligatoriska. Däremellan grupparbete och enskilt arbete på lärplattformen Canvas. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs. Därutöver ingår att du ska leda en egen grupp/behandlingsgrupp på din arbetsplats, antingen digitalt eller fysiskt. 

Anmälan VT22

  • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 17 januari 2022 - 05 juni 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
  • Anmälningskod: KI-62003

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen eller minst 240 hp från utbildning som leder till psykologexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen