Skip to main content

Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Bioentreprenörskap
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Visste du att tjänstesektorn är den snabbast växande branschen i Sverige? I den här kursen kommer du att introduceras till koncepten tjänstedesign och företagande inom hälso- och sjukvårdssektorn. Du kommer att träffa och interagera med verkliga entreprenörer, identifiera ett behov och börja utveckla en tjänstebaserad affärsidé och få en överblick över möjligheter och utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Anmälan HT19

  • 50%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 29 oktober 2019 - 12 december 2019
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-11001

Särskild behörighet

Minst 120 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2019.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Hanna Jansson, hanna.jansson@ki.se, 08-524 838 61

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen