Sexualmedicin - en introduktion

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Denna kurs syftar till att ge dig kunskap om och förståelse för sexualmedicinska och sexologiska frågeställningar i mötet med patienter inom en bred sfär av hälso- och sjukvården. Kursen fokuserar på diagnostik, behandling och rehabilitering av tillstånd eller sjukdomar som involverar sexuell funktion och förmåga. Betydelsen av individuella, partnerrelaterade, könsspecifika och sociokulturella faktorer kommer att behandlas.

Anmälan VT23

  • 50%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-62030

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Marie Nilsson, marie.i.nilsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen