Skip to main content

Kvalitet och kvalitetsutveckling

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Obligatoriska träffar: Ja

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i ämnet kvalitet och kvalitetsutveckling i syfte att tillämpa denna kunskap inom det egna kompetensområdet. Under kursen utvecklar du kunskaper om kvalitet utifrån teori likväl som aktuellt arbete och forskning. Utifrån denna kompetens utvecklar du din förmåga att utvärdera och analysera kvaliteten i en verksamhet genom eget arbete med kvalitetsutvärdering samt förmågan att utveckla relevanta förslag på kvalitetsutvecklande åtgärder. Detta ger dig förmågan att strukturerat kunna arbeta med kvalitetsutvecklande åtgärder i syfte att höja kvaliteten och minska kostnader. 

Kursen riktar sig även till dig som tänkt läsa till en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Information om distansutbildningen

Lärandeaktiviteter och lärarstöd kommer att ske via lärplattform, vilket gör att kursen kräver tillgång till dator med internetuppkoppling.

Anmälan HT19

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 1
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 02 september 2019 - 19 januari 2020
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
 • Anmälningskod: KI-61022

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget Godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Watter, maria.watter@ki.se, 08-524 836 23

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen