Kvalitet och kvalitetsutveckling

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i ämnet kvalitet, kvalitetsutveckling och ledarskap samt tillämpa denna kunskap inom det egna kompetensområdet. Du får kunskaper om olika verktyg för att kunna arbeta med kvalitetsutveckling och du får även tillämpa något/några av dessa verktyg för att göra en kvalitetsanalys av en för dig relevant verksamhet inom hälso- och sjukvård. Detta ger dig förmågan att strukturerat kunna arbeta med kvalitetsutvecklande åtgärder i syfte att höja kvaliteten och minska kostnader. Kursen riktar sig även till dig som tänkt läsa till en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Information om distansutbildningen

8 obligatoriska schemalagda träffar on-line. Kontrollera kurswebben för schema. Lärandeaktiviteter och lärarstöd kommer att ske via lärplattform, vilket gör att kursen kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. 

Anmälan HT23

  • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61031

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget Godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna-Klara Rundlöf, anna-klara.rundlof@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen