Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab

 • 15 hp
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ges inom ramen för OpenLab, en plats där studenter och lärare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola arbetar med uppdragsgivare från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Genom uppdrag på teman kring den växande staden och den hållbara staden arbetar du med att i en interdisciplinär grupp utforma, organisera och presentera ett innovationsarbete över kunskapsgränserna. I projektgrupper får du arbeta med reella problem som staden och länet idag brottas med.

Svåra problem kräver ofta nytt tänkande för att kunna lösas. OpenLab är ett nytt sätt att lära sig nya saker på i samarbetet mellan olika kunskapsfält och yrkesroller. Du lär dig att få ett team att fungera i projekt med skarpa frågeställningar och en närvarande uppdragsgivare och uppdragsgivaren får nya idéer hur man kan lösa viktiga frågor som påverkar samhället i en nära framtid. Då internationella studenter också deltar är kursens arbetsspråk engelska.

Mer information om OpenLab

Anmälan HT19

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 02 september 2019 - 19 januari 2020
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
 • Anmälningskod: KI-11002

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2019.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT20

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 20 januari 2020 - 07 juni 2020
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
 • Anmälningskod: KI-12003

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 september 2019.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Sofia Vikström, sofia.vikstrom@ki.se
Eric Asaba, eric.asaba@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen