Arbetsfysiologi och ergospirometri

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap
 • Institutionen för laboratoriemedicin

Kursens ger fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi och ergospirometri (arbetsprov med analys av andningsgaser). Denna metod ger information om kroppens kardiopulmonella potential och begränsande faktorer vid normalfysiologi och olika patologiska tillstånd. I kursen diskuteras anpassning till akut och långvarigt fysiskt arbete, arbetsfysiologiska tester med fokus på ergospirometri, hur ergospirometri utförs och bedöms och vilken evidensbaserad forskning som stöder användandet av denna metod. Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och diskussioner online. Övningar i tolkning av ergospirometri ingår.

Information om distansutbildningen

Kursen ges helt på distans med lärarstöd via lärplattform.Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom inlämningsuppgifter och tentamen via internet.

Anmälan VT24

 • 25%, Distans, Undervisning på kvällstid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62002

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom biomedicinska analytikerprogrammet. Alternativt 120 hp från läkar-, sjuksköterske- eller fysioterapeutprogrammet eller 120 hp inom idrottsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Helena Wallin, helena.wallin@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen