Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen ger en bred kunskapsgrund i ämnet barnfetma och belyser många viktiga aspekter. Där ingår epidemiologi och orsaker till barnfetma, alltifrån genetik till psykosociala belastningsfaktorer, följder av barnfetma med fokus på somatisk sjuklighet med mekanismer, utredning och behandling. Även psykosociala påföljder av fetma i barnaåren behandlas. Åtgärder för barn med fetma delas in i prevention och behandling.

Preventionsdelen har fokus på skol- och barnhälsovårdens samt barnomsorgens möjligheter där även samhällsinterventioner diskuteras. Behandlingar för lindrig till svår fetma som är användbara på olika vårdnivåer gås igenom på djupet. Metoder som tas upp är allt ifrån samtalsteknik för beteendemodifiering till kirurgi och för vilka patienter respektive metod är lämplig. Även de olika professionernas roller inom barnfetmavården kommer att belysas.

Tre obligatoriska kursträffar om vardera två dagar med föreläsningar och seminarier. Övrig undervisning sker via webbaserad plattform. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen på kursorten vid det fjärde och sista tillfället.

Anmälan VT23

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-62003

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Pernilla Danielsson, Pernilla.danielsson-liljeqvist@sll.se, 08-585 87423
Emilia Hagman, Emilia.hagman@ki.se, 08-585 87423

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen