Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Klinisk medicinsk vetenskap
 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter om hur kroppens sammansättning påverkas av olika sjukdomstillstånd och hur detta kan utvärderas. Den tar upp hur kroppens sammansättning av muskler, vatten och fettvävnad påverkas av inaktivitet, fysisk aktivitet, träning, viktuppgång och viktförlust samt hur den förändras ur ett livsperspektiv. Kursen omfattar också metoder för att bedöma och utvärdera kroppssammansättning hos olika patientgrupper. Du får även kunskaper om sarkopeni (ålders- och sjukdomsrelaterad förlust av muskelstyrka och muskelmassa).

Information om distansutbildningen

Lärarstöd via lärplattform. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs. Examination sker genom inlämningsuppgifter och muntlig presentation på kursorten. 3 träffar (1:a träffen: 3 dagar, 2:a träffen: 3 dagar, 3:e träffen: 1 dag, examination)

Anmälan HT21

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 3,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 04 oktober 2021 - 12 december 2021
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-61036

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller nutrition. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2021. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna Ek, anna.ek@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen