Examensarbete för magisterexamen i audiologi

 • 30 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Audiologi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i audiologi. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom det audiologiska fältet. En magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Anmälan HT23

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 08 juni 2025
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61008

Särskild behörighet

Audionomexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet audiologi. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser. Av dessa 30 hp ska:

 • minst 15 hp vara på avancerad nivå
 • minst 7,5 hp vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Åsa Skjönsberg, asa.skjonsberg@ki.se, 08-524 889 60

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen