Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Arbetsterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom arbetsterapi. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten.

Information om distansutbildningen

Kursträffar on-line 1 dag/månad samt 2-3 dagar vid examinationsseminarier i slutet av terminen.
All undervisning sker on-line, även schemalagda kursträffar. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line.

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61007

Särskild behörighet

Arbetsterapeutexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.
Därtill krävs 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska:

 • minst 30 hp vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet arbetsterapi
 • minst 15 hp vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Camilla Malinowsky, camilla.malinowsky@ki.se
Carina Boström, carina.bostrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen