Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kursen fokuserar på vård och omvårdnad av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom primärvård, specialistvård och slutenvård. Aspekter av betydelse för vård av både barn och vuxna kommer att belysas. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper inom ämnesområdet avseende prevention, diagnostiska metoder såsom spirometriundersökning, allergiutredning, såväl som farmakologisk och icke farmakologisk behandling. Stort fokus ligger på omvårdnadsaspekter som patientutbildning, dokumentation och stöd till rökstopp. Seminarier och falldiskussioner utgör viktiga delar i kursen. Även praktiska moment förekommer.

Anmälan HT23

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 28 augusti 2023 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61038

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Inger Kull, inger.kull@ki.se, 08-524 800 02

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen