Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen är till för dig som är fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetar med kroppsliga funktionsbedömningar och analys av kroppens rörelse. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kinesiologi (rörelseanalys) för bedömning och screening av funktionella rörelser och vid prevention/behandling/utvärdering av akuta och långvariga tillstånd. Utbildning sker utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Du kommer att studera kinematiska och kinetiska aspekter av människans rörelser för såväl barn, vuxna som äldre i olika sammanhang.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, demonstrationer och seminarier. Stor vikt läggs på det enskilda arbete som sker mellan kursträffarna, vilket görs från givna instruktioner relaterade till lärandemålen. Kursen har tio schemalagda dagar och vi träffas cirka två gånger per månad. I kursen ingår såväl obligatoriska moment på kursorten som distansarbete och kursen examineras genom ett projektarbete.

Anmälan HT22

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
  • Anmälningskod: KI-61033

Särskild behörighet

Sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Wim Grooten, wim.grooten@ki.se, 08-524 888 61

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen