Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

För att möta äldres sammansatta behov krävs fördjupade kunskaper samt samordnade insatser av olika professioner. Med utgångspunkt från din yrkesroll, praktiska verksamhet och med stöd av aktuell vetenskap ger kursen dig möjlighet att utforska, utveckla och fördjupa dina kunskaper om äldres hälsa i en interprofessionell kontext.

Information om distansutbildningen

Kursen innehåller olika typer av arbetsformer såsom inspelade föreläsningar och annan media, e-seminarier, arbete utifrån uppgifter, litteratursökning och rapportskrivande. Examinationen sker genom en skriftlig fördjupningsuppgift samt muntlig redovisning, inlämning och redovisning av studieuppgifter. Utöver detta krävs aktivt deltagande i grupparbeten och obligatoriska kursträffar.

Anmälan VT23

 • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-62037

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna-Karin Welmer, anna-karin.welmer@ki.se, 08-524 888 04

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen