Skip to main content

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Arbetsterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik, både kvalitativa och kvantitativa metoder och ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska forskning inom olika områden. Kursen fördjupar även dina kunskaper om hur man formulerar en vetenskaplig frågeställning samt hur man planerar och skriver en utökad forskningsplan (PM). Efter kursen kommer du att ha kunskap att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Kursen omfattar fem kursträffar vilka har inslag av distansundervisning via en lärplattform samt obligatoriska möten på kursorten.

Anmälan VT20

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 20 januari 2020 - 07 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
  • Anmälningskod: KI-62022

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-) eller sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen inom arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Carina Boström, carina.bostrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen