Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Arbetsterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik, både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska forskning inom olika områden. Kursen fördjupar även dina kunskaper om hur du formulerar en vetenskaplig frågeställning samt hur du planerar och skriver en utökad forskningsplan (PM). Efter kursen kommer du att ha kunskap att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Kursen omfattar fem kursträffar med inslag av distansundervisning via en lärplattform samt obligatoriska möten på kursorten.

Information om distansutbildningen

Digitala kursträffar 1-2 dagar/månad samt 2-3 dagar vid examinationsseminarier i slutet av terminen. All undervisning sker on-line, även schemalagda kursträffar. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line.

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62032

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-) eller sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen inom arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Carina Boström, carina.bostrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen