Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för att utveckla evidensbaserad omvårdnad med inriktning mot profession och patientsäkerhet. Målet är att ge uppdaterad kunskap om patientsäkerhet som bland annat fokuserar på patientens delaktighet och på vårdens riskområden till exempel vårdhygien, läkemedelsrelaterade problem och övergångar i vårdkedjan. Vidare har kursen fokus på ledarskap samt forskning och utveckling.

Information om distansutbildningen

Kursen har schemalagda kursträffar on-line. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum. Mellan träffarna arbetar du med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Lärarstöd ges via webbaserad lärplattform. 

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 06 november 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61044

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Lena-Marie Petersson, lena-marie.petersson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen