Skip to main content

Fysiologisk kärldiagnostik

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Ultraljud med duplexteknik har inneburit en revolution för den non-invasiva kärldiagnostiken och dess bidrag till hälso- och sjukvården ökar ständigt. Sjukdomar upptäcks tidigare och behandlingen blir allt mer effektiv. Ett exempel på detta är scanning av bukaorta med hjälp av ultraljud för att upptäcka aorta-aneurysm - ett snabbt och effektivt sätt att rädda liv.

Kursen vänder sig till dig som behöver kunna utföra och tolka fysiologiska kärlundersökningar som duplex och perifera tryckmätningar. Kursen ger grundläggande och fördjupade kunskaper inom fysiologisk kärldiagnostik, vid såväl arteriella som venösa sjukdomar.

Stor del av undervisningen bedrivs genom distansstudier med valbar närvaro vid seminarier (på plats eller via webb). Kursen passar dig som har en bakgrund som biomedicinsk analytiker och som har tänkt läsa en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Anmälan VT20

  • 25%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 23 januari 2020 - 04 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
  • Anmälningskod: KI-62007

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen med inriktning klinisk fysiologi eller en sjuksköterskeexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Patrik Sundblad, patrik.sundblad@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Studentinformation

Visa kursplanen