Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Logopedi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Hantering och tolkning av språkliga data (t.ex. ljudinspelningar eller transkriptioner) är centralt inom logopedisk verksamhet, men även för andra med särskilt intresse för tal, röst och språk. Möjligheterna att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen av sådana data ökar i och med utveckling och ökad tillgänglighet av verktyg för att assistera detta arbete. Kursen omfattar teoretisk bakgrund till och praktiskt arbete med olika datorbaserade verktyg för dokumentation (video-/ljudinspelning och annotering), bearbetning (sortering och filtrering) och analys (t.ex. grafisk representation) av språkliga data.

Kursen inleds med en veckas föreläsningar och övningar, samt instruktioner för eget arbete. Kursdeltagarna genomför ett eget arbete (företrädelsevis baserat på egenhändigt insamlad data) med veckovisa tillfällen till handledning i grupp med övriga kursdeltagare. Arbetet examineras genom en skriftlig rapport, vilken också presenteras muntligt för resten av kursdeltagarna.

Anmälan HT20

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 09 november 2020 - 17 januari 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-61008

Särskild behörighet

Logopedexamen eller en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård om minst 180 hp. Alternativt en kandidatexamen varav/samt grundkurs i lingvistik eller motsvarande om minst 30 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nina Risti, nina.risti@ki.se, 08-524 889 51

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen