Skip to main content

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ämnesområdet astma, KOL och allergisjukdomar. Fokus ligger på diagnostik, omvårdnad och behandling av patienter med astma, allergi och KOL-sjukdom. Troligen arbetar du idag som astma-, allergi- eller KOL-sjuksköterska och vill vidareutveckla både dig själv och vården av patienter med dessa sjukdomar. Stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap.

Anmälan HT19

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 02 september 2019 - 07 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-61026

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt kursen Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 1, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Inger Kull, inger.kull@ki.se;, 08-524 800 02

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen