Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Fokus ligger på diagnostik, omvårdnad och behandling av patienter med astma, allergi och KOL-sjukdom. Troligen arbetar du idag som astma-, allergi-, KOL-sjuksköterska eller på en specialistmottagning för barn och unga med astma, allergi eller KOL alternativt inom slutenvården och vill vidareutveckla både dig själv och vården av patienter med dessa sjukdomar. Stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. Genomgången kurs kan ingå i en Magister/Masterutbildning genom fristående kurser inom Karolinska Institutet.

Anmälan HT21

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 30 augusti 2021 - 05 juni 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-61046

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt kursen Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 1, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2021. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Inger Kull, inger.kull@ki.se;, 08-524 800 02

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen