Barns och ungdomars rätt i vården

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Strategin som antagits av Sveriges riksdag "att kunskap om barnkonventionen ska finnas hos vuxna som arbetar med barn” har inte fått det genomslag som behövs för att stärka barns och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvården. Kursen ger kunskap om barnkonventionen, hur vi kan förverkliga den och göra den till ett praktiskt och användbart verktyg i arbetet med att synliggöra och understödja barns och ungdomars rätt i vården. Kursen är interprofessionell och riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med grundutbildning och/eller specialistkompetens som arbetar inom högspecialiserad sjukvård, högspecialiserad barn- och ungdomssjukvård samt öppenvård och hälsovård.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas, tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kursen examineras fortlöpande genom delexaminationer och slutexamination (individuella och/eller i grupp).

Anmälan HT23

  • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 06 november 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61003

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Förtur ges till sökande som har slutförd specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom alternativt 2 års yrkeserfarenhet från barnsjukvård. Resterande sökande rangordnas efter antal högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Liza Klacksell Israelsson, liza.klacksell-israelsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen