Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysioterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till fysioterapeuter som har behov av fördjupade kunskaper inom ämnesområdet psykosomatik. I kursen ingår psykosomatisk teoribildning, fysioterapeutiska undersökningsmetoder och behandlingstekniker inspirerade av basal kroppskännedom och psykomotorisk fysioterapi samt ett biopsykosocialt förhållningssätt i patientarbetet. Vidare ingår teorier om stress, affekter, anknytning och mentalisering. Undervisningsformer som tillämpas är; föreläsningar, metodik, grupparbete och eget praktiskt övande samt patientfallsdiskussioner baserade på kliniskt patientarbete.

Information om distansutbildningen

Kursen ges i huvudsak med schemalagda digitala kursträffar. Därutöver tillkommer några schemalagda träffar som kräver fysisk närvaro på Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg. Kontrollera kurswebben för schema. Dessutom ingår eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Därutöver ingår att du ska arbeta med en patient på din arbetsplats, antingen digitalt eller fysiskt. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.
 

Anmälan VT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-62026

Särskild behörighet

Sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Marie Weigardh, marie.weigardh@ki.se, 070-9186197

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen