Aktuell omvårdnadsvetenskap

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Omvårdnadsvetenskapen ger kunskaper om människans hälsa och ohälsa samt innebörden av vårdande och vårdmöten. Du kommer att studera detta teoretiskt och applicera det i din egen kliniska erfarenhet. Kursens huvudområde är omvårdnad och med sin inriktning på begrepp och teorier passar den dig som senare ska skriva uppsats, göra en forskningsplan eller kliniska utvecklingsarbeten i omvårdnad.

Kursen tar upp grunder för omvårdnad och vårdvetenskap som nursing och caring science. Den gör utblickar internationellt och ser på aktuell utveckling samt den nordiska caring-traditionen. Klinisk verksamhet och sjuksköterskeyrket relateras till forskning och vetenskap samt nytta för patienten. Kursen tar även upp omvårdnadsvetenskapens konkreta användning i olika kontexter.

Information om distansutbildningen

Lärarstöd via en lärplattform. Examination sker genom gruppuppgifter och individuella uppgifter samt genom nätbaserad skriftlig tentamen. 4 kursträffar på campus om vardera 1 dag.

Anmälan HT20

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 september 2020 - 06 december 2020
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
 • Anmälningskod: KI-61000

Särskild behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp) Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Arman, maria.arman@ki.se, 08-524 83973

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen