Aktuell omvårdnadsvetenskap

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Omvårdnadsvetenskapen ger kunskaper om människans hälsa och ohälsa samt innebörden av vårdande och vårdmöten. Du kommer att studera detta teoretiskt och applicera det i din egen kliniska erfarenhet. Kursens huvudområde är omvårdnad och med sin inriktning på begrepp och teorier passar den dig som senare ska skriva uppsats, göra en forskningsplan eller kliniska utvecklingsarbeten i omvårdnad.

Kursen tar upp grunder för omvårdnad och vårdvetenskap som nursing och caring science. Den gör utblickar internationellt och ser på aktuell utveckling samt den nordiska caring-traditionen. Klinisk verksamhet och sjuksköterskeyrket relateras till forskning och vetenskap samt nytta för patienten. Kursen tar även upp omvårdnadsvetenskapens konkreta användning i olika kontexter.

Information om distansutbildningen

Lärarstöd via en lärplattform. Examination sker genom gruppuppgifter och individuella uppgifter samt genom nätbaserad skriftlig tentamen. 4 kursdagar med närvaro via nätplattform.

Anmälan HT21

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 30 augusti 2021 - 31 oktober 2021
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-61001

Särskild behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2021. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Arman, maria.arman@ki.se, 08-524 83973

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen