Aktuell omvårdnadsvetenskap

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Omvårdnadsvetenskapen ger kunskaper om människans hälsa och ohälsa samt innebörden av vårdande och vårdmöten. Du kommer att studera detta teoretiskt och applicera det i din egen kliniska erfarenhet. Kursens huvudområde är omvårdnad och med sin inriktning på begrepp och teorier passar den dig som senare ska skriva uppsats, göra en forskningsplan eller kliniska utvecklingsarbeten i omvårdnad.

Kursen tar upp grunder för omvårdnad och vårdvetenskap som nursing och caring science. Den gör utblickar internationellt och ser på aktuell utveckling samt den nordiska caring-traditionen. Klinisk verksamhet och sjuksköterskeyrket relateras till forskning och vetenskap samt nytta för patienten. Kursen tar även upp omvårdnadsvetenskapens konkreta användning i olika kontexter.

Information om distansutbildningen

4 kursdagar där närvaro krävs via lärplattform. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line. Lärarstöd via en lärplattform. Examination sker genom gruppuppgifter och individuella uppgifter samt genom nätbaserad skriftlig tentamen. 

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61000

Särskild behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Arman, maria.arman@ki.se, 08-524 83973

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen