Skip to main content

Integrativ omvårdnad

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Integrativ omvårdnad betyder att sjuksköterskor utvidgar sina kunskaper om metoder och tankesätt kring omvårdnad med nya och alternativa aspekter. Du får i kursen både teoretisk och praktisk utbildning med workshops, seminarier och föreläsningar.
 
Kursen innehåller introduktion till utvärtes behandlingar, estetik, konstnärliga övningar, kontemplation och teori kring människa, hälsa, miljö och vårdrelation.
 
För dig som ska fortsätta och skriva projektplan eller uppsats är kursens teman lämpliga för fördjupning.

Anmälan VT20

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 30 mars 2020 - 07 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
  • Anmälningskod: KI-62013

Särskild behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Alternativt fysioterapeut- eller arbetsterapeutexamen om 180 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Albertine Ranheim, albertine.ranheim@ki.se, 070-541 13 03

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen