Integrativ omvårdnad

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Integrativ omvårdnad betyder att sjuksköterskor utvidgar sina kunskaper om metoder och tankesätt kring omvårdnad med nya och alternativa aspekter. Du får i kursen både teoretisk och praktisk utbildning med workshops, seminarier och föreläsningar.

Kursen innehåller introduktion till utvärtes behandlingar, estetik, konstnärliga övningar, kontemplation och teori kring människa, hälsa, miljö och vårdrelation. För dig som ska fortsätta och skriva projektplan eller uppsats är kursens teman lämpliga för fördjupning.

Kursen ges som campuskurs vilket innebär att undervisningen sker på plats. Förväntad närvaro för godkänd kurs är 80%.

Anmälan HT23

Kurstillfället är inställt

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 06 november 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61023

Särskild behörighet

Kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Alternativt arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-) eller sjuksköterskeexamen. Alternativt 240 hp från läkarutbildningen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Albertine Ranheim, albertine.ranheim@ki.se, 070-541 13 03

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen