Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen syftar till att ge dig fördjupad kunskap om stressreglering utifrån ett neurovetenskapligt och psykofysiologiskt perspektiv samt dess kliniska tillämpning till exempel vid kronisk stressrelaterad ohälsa och ångestrelaterade tillstånd, posttraumatisk stress, depression och långvarig smärta.

I kursen presenteras teorier om autonom och emotionell reglering och hur kontextuella faktorer kan bidra till dysreglering i dessa system. Metoder för att mäta/registrera psykofysiologisk stressreglering, till exempel hjärtfrekvensvariabilitet. Därutöver ges en orientering om compassion fokuserad terapi och hur kroppsorienterade behandlingsmetoder, såsom yoga- och mindfulnessbaserade övningar och basal kroppskännedom, kan tillämpas utifrån beskrivna teorier om autonom och emotionell reglering.

Undervisningen utgår från patientfall och inkluderar föreläsningar, litteraturstudier och interprofessionella diskussioner samt praktiska övningsmoment för att träna egen kroppsmedvetenhet och förmågan att avläsa och intervenera vid autonom och emotionell dysreglering.

Examination sker i form av teoretiskt fördjupningsarbete och fallbeskrivning av kliniskt patientarbete.

Anmälan HT20

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 31 augusti 2020 - 17 januari 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-61003

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-), läkar-, psykolog- eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp.  Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad.  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se, 08-524 888 25; 070-551 14 50

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen