Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen syftar till att ge dig fördjupad kunskap om stressreglering utifrån ett neurovetenskapligt och psykofysiologiskt perspektiv samt dess kliniska tillämpning till exempel vid kronisk stressrelaterad ohälsa och ångestrelaterade tillstånd, posttraumatisk stress, depression och långvarig smärta.

I kursen presenteras teorier om autonom och emotionell reglering och hur kontextuella faktorer kan bidra till dysreglering. Teoretiska förståelsemodeller och grundläggande behandlingsprinciper med särskild vikt på prediktiv interoception och psykofysiologisk stressreglering diskuteras. Därutöver presenteras hur kroppskännedomsträning och andra kroppsorienterade behandlingsmetoder, såsom yoga- och mindfulnessbaserade metoder, andningsövningar och rytmiska rörelser kan tillämpas utifrån beskrivna teorier om autonom och emotionell reglering.
Undervisningen utgår från patientfall och inkluderar föreläsningar, litteraturstudier och interprofessionella diskussioner samt upplevelsebaserade praktiska övningsmoment. Examination sker i form av teoretiskt fördjupningsarbete och fallbeskrivning av kliniskt patientarbete.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår sex schemalagda online kursträffar (Zoom) och däremellan eget arbete och grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Anmälan HT21

  • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 30 augusti 2021 - 07 november 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-61004

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-), läkar-, psykolog- eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp.  Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad.  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se, 08-524 888 25; 070-551 14 50

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen