Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen syftar till att ge dig fördjupad kunskap om stressreglering utifrån ett neurovetenskapligt och psykofysiologiskt perspektiv samt dess kliniska tillämpning till exempel vid kronisk stressrelaterad ohälsa och ångestrelaterade tillstånd, posttraumatisk stress, depression och långvarig smärta.

I kursen presenteras teorier om autonom och emotionell reglering och hur kontextuella faktorer kan bidra till dysreglering. Teoretiska förståelsemodeller och grundläggande behandlingsprinciper med särskild vikt på prediktiv interoception och psykofysiologisk stressreglering presenteras. Därutöver diskuteras hur kroppskännedomsträning och andra kroppsorienterade behandlingsmetoder, såsom yoga- och mindfulnessbaserade metoder, andningsövningar och rytmiska rörelser kan tillämpas utifrån beskrivna teorier om autonom och emotionell reglering. Undervisningen inkluderar föreläsningar, litteraturstudier och interprofessionella diskussioner. Examination sker i form av teoretiskt fördjupningsarbete och fallbeskrivning av kliniskt patientarbete.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 6 schemalagda digitala kursträffar (Zoom) och däremellan eget arbete och grupparbete med studieuppgifter. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line.
Lärplattformen Canvas används. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Anmälan HT23

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61002

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-), läkar-, logoped-, psykolog- eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp.  Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT24

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62003

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-), läkar-, logoped-, psykolog- eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp.  Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen