Skip to main content

Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

 • 30 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen vänder sig till dig som har en äldre barnmorskeexamen men som saknar en magisterexamen. I kursen ingår både vetenskaplig teori och metod som en förberedelse för examensarbetet samt själva examensarbetet. 

Kursen ger en fördjupning i vetenskaplig teori och metod och tar upp systematisk litteratursökning samt kritisk granskning och värdering av litteratur. Vidare ingår metodologiska och forskningsetiska diskussioner. Du kommer också att självständigt planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet och presentera detta skriftligt och muntligt. Som en del i examinationen ska du kritiskt granska andras examensarbeten.

Information om distansutbildningen

Lärarstöd via en lärplattform. Examination sker genom individuella nätbaserade uppgifter samt genom seminarium (moment 1). Examination sker även genom presentation och försvar av eget examensarbete samt opponentskap på kurskamrats examensarbete (moment 2). 3 kursträffar om vardera 2 dagar.

Anmälan HT19

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 3,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 17 september 2019 - 03 juni 2020
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
 • Anmälningskod: KI-61012

Särskild behörighet

 • Kandidatexamen i reproduktiv och perinatal omvårdnad samt barnmorskeexamen, eller
 • Sjuksköterskeexamen om 180hp (varav/samt 15hp examensarbete) samt barnmorskeexamen, eller
 • Kandidatexamen i omvårdnad samt barnmorskeexamen.
För sökande med kandidatexamen i reproduktiv perinatal omvårdnad krävs ytterligare 30 hp i avslutade kurser, varav 15 hp ska vara på avancerad nivå.

För sökande med kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp samt barnmorskeexamen, krävs 15 hp på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 17 maj 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ewa Andersson, ewa.andersson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen