Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Audiologi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen riktar sig till dig som arbetar som audionom eller logoped och som vill fördjupa dig i forskningsmetodik och statistisk analys till exempel för metodutvärdering inom hälso- och sjukvård eller för studier på avancerad nivå efter grundexamen. Utgångspunkten är problem inom klinisk forskning, relevanta för logopedi och klinisk audiologi, som kräver mer än vad som täcks av grundläggande metodkunskaper och läroböcker i statistik. Exempel på metodproblem som tas upp är hur träffsäkerheten hos diagnostiska test kan utvärderas statistiskt, hur validitet fastställs hos självskattningsinstrument och hur data från testbatterier kan analyseras. Kursen innehåller både föreläsningar/demonstrationer och egna övningar i statistikprogram.

Anmälan HT21

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 30 augusti 2021 - 16 januari 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-61023

Särskild behörighet

Logopedexamen eller audionomexamen om minst 180 hp. Alternativt kandidatexamen i audiologi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nina Risti, nina.risti@ki.se, 08-524 88951

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen