Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Audiologi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig som arbetar som audionom eller logoped och som vill fördjupa dig i forskningsmetodik och statistisk analys till exempel för metodutvärdering inom hälso- och sjukvård eller för studier på avancerad nivå efter grundexamen. Utgångspunkten är problem inom klinisk forskning, relevanta för logopedi och klinisk audiologi, som kräver mer än vad som täcks av grundläggande metodkunskaper och läroböcker i statistik. Exempel på metodproblem som tas upp är hur träffsäkerheten hos diagnostiska test kan utvärderas statistiskt, hur reliabilitet fastställs hos testbatterier och hur data från behandlingsstudier kan analyseras. Kursen innehåller både föreläsningar/demonstrationer och egna övningar i statistikprogram.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med den webbaserade lärplattformen CANVAS som bas. Föreläsningar och workshops kommer ske via zoom och finns även förinspelade. Det kommer vara 2 st fysiska träffar à två heldagars undervisning på plats på Karolinska Institutet, Flemingsberg, en av dessa sker i början av kursen och en i mitten av kursen. Det är även en fysisk träff vid kursavslutning (examinationsseminarium). Undervisning och examination utförs delvis i den statistiska mjukvaran R.

Anmälan HT22

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 2
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
 • Anmälningskod: KI-61018

Särskild behörighet

Logopedexamen eller audionomexamen om minst 180 hp. Alternativt kandidatexamen i audiologi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anders Sand, anders.sand@ki.se
Cecilia Hultqvist, cecilia.hultqvist@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen