Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Obligatoriska träffar: Ja

Akutsjukvården inom pediatriken har en central roll och nya och fördjupade kunskaper behövs för att möta barn, ungdomar och deras familjer i det akuta skedet. Att omhänderta akut sjuka och skadade patienter bland barn och ungdom innefattar att snabbt fatta korrekta beslut, trots begränsad bakgrundsinformation om patienten. En väl fungerande kommunikation är av stor vikt inom akutsjuk­vården med tanke på de korta vårdtiderna, där en stor mängd informa­tion ska överföras mellan olika vårdgivare.

Det är en kompletterande kurs för dig som är färdig specialistsjuksköterska, alternativt för dig som arbetat några år inom barnsjukvård. Den syftar till att du ska förvärva fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad inom pediatrisk akutsjukvård.

Information om distansutbildningen

Kursen kommer att genomföras som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas, tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kursen examineras fortlöpande genom delexaminationer och slutexamination (individuella och/eller i grupp).

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 15 januari 2024 - 24 mars 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62025

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen eller barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Liza Klacksell, liza.klacksell-israelsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen