Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kvinnohälsa och vill få fördjupad kunskap inom obstetriska, gynekologiska (till exempel endometrios) och urologiska tillstånd som påverkar lilla bäckenet och rörelse-och stödjeorganen. Kursen ger en fördjupning inom bäckenbottendysfunktion och omfattar bäckenbottens anatomi och funktion, förlossningsrelaterade komplikationer, klinisk bedömning av bäckenbotten (vaginal och anal palpation), och rehabilitering samt fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet.

Anmälan VT24

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-62007

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Birgitta Nordgren, Birgitta.nordgren@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen