Skip to main content

Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som är fysioterapeut/sjukgymnast och som vill fördjupa dig inom olika interventioner inom respirationsområdet. Denna ämnesfördjupande kurs kan med fördel ingå i en magisterexamen med huvudområde inom fysioterapi eller användas som en del av ansökan om specialistkompetens inom ämnesområdet respiration.
 
Kursen syftar till att fördjupa kompetenser gällande fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med nedsatt lungfunktion utifrån ett evidensbaserat arbetssätt. Kursen bygger på ett problemorienterat lärande där det kliniska resonemanget står i fokus. Tiden mellan kursträffarna (4 inkl examination) bygger på studentaktiverande lärande via en webbaserad lärplattform.

Anmälan VT20

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 20 januari 2020 - 07 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
  • Anmälningskod: KI-62008

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Malin Nygren-Bonnier, malin.nygren-bonnier@ki.se, 08-524 888 31

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen