Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som är fysioterapeut/sjukgymnast och som vill fördjupa dig inom olika interventioner inom respirationsområdet. Denna ämnesfördjupande kurs kan med fördel ingå i en magisterexamen med huvudområde inom fysioterapi eller användas som en del av ansökan om specialistkompetens inom ämnesområdet respiration.

 

Kursen syftar till att fördjupa kompetenser gällande fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med nedsatt lungfunktion utifrån ett evidensbaserat arbetssätt. Kursen bygger på ett problemorienterat lärande där det kliniska resonemanget står i fokus. Kursträffarna kommer att ske både på campus och digitalt och tiden mellan kursträffarna bygger på studentaktiverande lärande via en webbaserad lärplattform

Anmälan VT23

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-62011

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Malin Nygren-Bonnier, malin.nygren-bonnier@ki.se, 08-524 888 31

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen