Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysioterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig som är fysioterapeut/sjukgymnast och som vill fördjupa dig inom olika interventioner inom respirationsområdet. Denna ämnesfördjupande kurs kan med fördel ingå i en magisterexamen med huvudområde inom fysioterapi eller användas som en del av ansökan om specialistkompetens inom ämnesområdet respiration.

Kursen syftar till att fördjupa kompetenser gällande fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med nedsatt lungfunktion utifrån ett evidensbaserat arbetssätt. Kursen bygger på ett problemorienterat lärande där det kliniska resonemanget står i fokus. Kursträffarna kommer att ske både på campus och digitalt och tiden mellan kursträffarna bygger på studentaktiverande lärande via en webbaserad lärplattform.

Information om distansutbildningen

Kursen är upplagd som en distansutbildning med totalt 4 schemalagda kursträffar, varav 1-2 obligatoriska träffar sker på plats på campus Flemingsberg, övriga träffar på distans. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus. Mellan träffarna sker studieaktiviteter med hjälp av lärplattform på internet.

Anmälan VT24

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62011

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Malin Nygren-Bonnier, malin.nygren-bonnier@ki.se, 08-524 888 31

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen