Skip to main content

Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Obligatoriska träffar: Ja

Denna kurs är fördjupning i kvalitetsutveckling för dig som leder eller vill leda förbättringsarbete på din arbetesplats. Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i kvalitet utveckla din förmåga att planera, leda och utvärdera förändringsarbete. I kursen arbetar du med ett eget förbättringsprojekt och utifrån detta arbete utgår vår teori och diskussion kring vad som krävs för framgångsrik förändringsledning och verksamhetsutveckling. Kursen riktar sig även till dig som tänkt läsa till en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Information om distansutbildningen

Lärandeaktiviteter och lärarstöd kommer att ske via lärplattform, vilket gör att kursen kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. I kursen ingår 2 obligatoriska campusträffar som hålls på KI campus Flemingsberg.

Anmälan VT20

Kurstillfället är inställt

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 20 januari 2020 - 07 juni 2020
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
 • Anmälningskod: KI-62015

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi eller kemi. Utöver detta krävs kursen Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget Godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Watter, maria.watter@ki.se, 08-524 836 23

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen