Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Berättelsen är en viktig del i arbetet inom vård hälsa och rehabilitering. Att lyssna på patienters, närståendes och medarbetares berättelser skapar sammanhang, meningsfullhet och möjligheter i det dagliga vårdarbetet och skapar därmed förutsättningar för patientcentrerad vård.

I denna kurs studeras grunderna i narrativ teori, narrativ medicin samt kliniskt berättande. Vidare studeras personcentrerad vård dess filosofiska grunder och tillämpningar i dagens vård. Slutligen studeras möjliga sätt att använda berättelsen för att uppnå personcentrering.

Kursen är upplagd som en modifierad distansutbildning med tre schemalagda kurstillfällen på Karolinska Institutet, campus Flemingsberg. Mellan kurstillfällena sker studieaktiviteterna med hjälp av lärplattform på internet.

Information om distansutbildningen

Kursen är upplagd som en distansutbildning med totalt 3 schemalagda kurstillfällen, varav det första är på campus Flemingsberg, Karolinska Institutet. De andra två är på distans. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus. Mellan kurstillfällena sker studieaktiviteterna med hjälp av lärplattform på internet. 

Anmälan HT23

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61028

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Staffan Josephsson, staffan.josephsson@ki.se, 08-524 837 54

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen