Stöd i samband med barnafödande

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kursen vänder sig till dig som är barnmorska eller läkare och som arbetar med förlossningsvård.
Den ger dig fördjupade kunskaper om evidens, teorier, modeller och strategier för stöd i samband med barnafödande samt stödets olika dimensioner. Den ger dig även praktisk träning och möjlighet till reflektion för att utveckla din egen förmåga att möta den födandes och dennes partners behov av stöd samt att handleda studenter i att ge stöd.

Genom kursen får du fördjupade kunskaper om och en ökad förmåga att analysera och reflektera över stöd i samband med barnafödande utifrån kulturella, socioekonomiska, psykosociala och etiska perspektiv. I kursen analyseras det förlossningsspecifika stödets samt rädslans, stressens och trygghetens betydelse i förhållande till förlossningens fysiologi och utfall, samt förlossningsupplevelse. Kursen ges blandat på campus och digitalt.

Anmälan HT21

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 30 augusti 2021 - 16 januari 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-61055

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en barnmorske- eller läkarexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Liisa Svensson, liisa.svensson@ki.se, 073-3940448

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen