Skip to main content

Projektledning och projekt som arbetsform inom hälso- och sjukvård

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Obligatoriska träffar: Ja

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i projektet som arbetsform och projektledning för att kunna delta i och leda olika typer av utvecklings- och förändringsprojekt inom det egna kompetensområdet. Under kursen får du kunskaper om under vilka förutsättningar projektet är en lämplig arbetsform, hur man arbetar i projekt och kring projektledning. Du utvecklar din förmåga att kritiskt analysera genomförda projekt och får även tillämpa dina kunskaper som projektledare i ett projekt med inriktning mot hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig även till dig som tänkt läsa till en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Information om distansutbildningen

Lärandeaktiviteter och lärarstöd kommer att ske via lärplattform, vilket gör att kursen kräver tillgång till dator med internetuppkoppling.

Anmälan HT19

Kurstillfället är inställt

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 02 september 2019 - 19 januari 2020
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
 • Anmälningskod: KI-61029

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen eller annan yrkesexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård om minst 180 hp eller kandidatexamen i medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Pernilla Lång, pernilla.lang@ki.se, 08-585 826 22

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen