Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i att bemöta patienter med såväl akuta, subakuta som långvariga smärttillstånd (med tonvikt på somatiska besvär) utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Kursen tar bland annat upp bemötande av patienter med smärta. bakomliggande patofysiologiska mekanismer, undersökning och klassifikation av smärta, vanliga associerade problem, interventioner samt utvärdering av desamma. Kursen genomförs på distans med regelbundna obligatoriska träffar via zoom samt med en fysisk träff på plats i Stockholm. Mellan kursträffarna tar studenten eget ansvar för inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter och uppgifter på kurswebbplatsen. 

Kursen genomförs i samarbete med Smärtcentrum/ Högspecialiserad smärtrehabilitering på Danderyds sjukhus.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs på distans med schemalagda obligatoriska digitala träffar. Därutöver 1 fysisk träff (3 sammanhängande dagar) på plats på Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg. Examination digitalt. 

Anmälan VT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-62031

Särskild behörighet

Minst 120 hp samt examen som arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, läkare, psykolog, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Cecilia Norrbrink, cecilia.norrbrink@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen