Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kursen fokuserar på evidensbaserade metoder för implementering och utveckling inom hälso- och sjukvården, så som implementeringsstrategier, mätmetoder för kvalitetsutveckling och strategier för att skapa arbetsgrupper för implementering samt fältstudier. Målet är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskap om implementeringsstrategier för kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Kursen är interprofessionell och riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal så som sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar med kvalitetsutveckling och/eller kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvården.

Kursen har deltagare från hela världen, vilket innebär att allt på kursen, inklusive skrivuppgifter och kommunikation med dina medstudenter, kommer att genomföras på engelska.

Information om distansutbildningen

Eftersom kursen har deltagare från hela världen ges kursen med ett asynkront distansupplägg med en webbaserad lärplattform som bas. Det innebär att kursinnehållet finns tillgängligt on-line och du som student har tillgång till, kan titta på och kommentera innehållet när som helst. Varje vecka kommer nytt innehåll, som bygger på föregående veckas kunskaper, vilket innebär att du förväntas slutföra respektive veckas kursmaterial under den veckan innehållet delas ut.

Anmälan VT24

  • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-12003

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilket det ska ingå en examen inom hälso- och sjukvård alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Michael Wells, michael.wells@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen