Skip to main content

Bröstultraljud som diagnostisk metod

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Radiografi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det är därför viktigt att diagnosticera i ett tidigt skede och att även kvinnor över 40 år erbjuds möjligheten att delta i screeningprogram med mammografi. Ultraljud är ett bra alternativ för en kompletterande undersökning eller som förstahandsval vid misstanke om patologisk förändring i bröstet. Kursen syftar till att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna genomföra ultraljudsundersökning av brösten i klinisk verksamhet i anslutning till annan undersökning eller vid efterkontroll. Det framställda materialet diskuteras med radiolog.

Anmälan VT20

Kurstillfället är inställt

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 20 januari 2020 - 17 januari 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
  • Anmälningskod: KI-62004

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 31 oktober 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Kent Fridell, kent.fridell@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Visa kursplanen